Pravilnik o povratu

1. POVRAT KUPLJENIH PROIZVODA PUTEM USLUGE INTERNETSKE TRGOVINE

1.1. Korisnik ima pravo u roku od osam (8) radnih dana od dana dostave proizvoda na reklamaciju kupljenog proizvoda ili povrat proizvoda ukoliko prilikom preuzimanja robe uoči nedostatke na proizvodima ili su dostavljeni proizvodi neispravni. CHARMIS FASHION će, na osnovu zahtjeva za povrat ili zamjenu, Korisniku vratiti sredstva na račun koji je Korisnik naveo u samom zahtjevu ili zamijeniti proizvod s novim u roku trideset (30) dana od datuma primitka vraćenog proizvoda na adresu navedenu na obrascu za reklamaciju.
1.2. Korisnik najavljuje povrat kupljenih proizvoda putem obrasca za reklamaciju nakon pristupa Usluzi internetske trgovine, koristeći korisničko ime i lozinku, unosom osobnih podataka i ostalih podataka vezanih uz kupnju.
1.3. Povrat dostavljenih proizvoda vrši se dostavom na adresu o kojoj je Korisnik obaviješten na obrascu za reklamaciju. Troškove povrata proizvoda snosi Korisnik.
1.4. Korisnik je obvezan dostavljene proizvode vratiti u stanju u kojem su mu dostavljeni i u originalnom pakiranju (trgovačko pakiranje u kojem je roba i dostavljena).
1.5. Ukoliko se nedvojbeno utvrdi da je reklamacija na proizvod neopravdana ili da je do neispravnosti naručenog proizvoda došlo zbog neadekvatnog rukovanja i/ili uporabe, tada CHARMIS FASHION nije dužan izvršiti povrat novca ili dostaviti zamjenski proizvod. Reklamirani proizvod bit će vraćen Korisniku o njegovom trošku uz pisano objašnjenje razloga neprihvaćanja zahtjeva za povratom ili zamjenom.
1.6. Ukoliko je zahtjev za povratom novca ili zamjenom opravdan CHARMIS FASHION će postupiti kako je navedeno u točci 12.1 s time da će trošak ponovnog slanja proizvoda snositi CHARMIS FASHION.
1.7. Ukoliko je došlo do pogreške prilikom pakiranja naručenih proizvoda te kupac nije dobio naručeni proizvod već neki drugi, dužan je navedeno prijaviti putem obrasca za reklamaciju u roku od osam (8)radnih dana. U tom slučaju, Korisnik vraća krivo isporučen proizvod na trošak CHARMIS FASHION , koji se obvezuje isporučiti naručeni proizvod ili izvršiti povrat novca (sukladno zahtjevu Korisnika) u roku od petnaest (15) radnih dana od zaprimljenog krivo isporučenog proizvoda.
1.8. Ukoliko Korisnik nije dobio naručeni i plaćeni proizvod, dužan je to prijaviti u roku od osam (8) radnih dana od dana očekivanog dolaska naručenog proizvoda putem obrasca za reklamaciju ili putem kontakata objavljenih na Internetskoj stranici. CHARMIS FASHION je u tom roku dužan utvrditi što se dogodilo sa reklamiranom pošiljkom te Korisnika obavijestiti o daljnjem rješavanju reklamacije.

2. JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

2.1. Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora u slučajevima iz čl. 79. Zakona o zaštiti potrošača.
2.2. Da bi Korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti CHARMIS FASHION o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na Šandrić j.d.o.o., CHARMIS FASHION, Benka Benkovića 20, 23 000 Zadar) ili elektroničkom poštom na adresu: charmisfashion@gmai.com, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.
2.3. Također, Obrazac za jednostrani raskid Ugovora koji se nalazi na linku (preuzmite obrazac ovdje). Korisnik može elektronički ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju CHARMIS FASHION bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom.
2.4. Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je Korisniku ili trećoj osobi koju je Korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed.
2.5. Ako Korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada CHARMIS FASHION zaprimi Korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je Korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je Korisnik izvršio uplatu. U slučaju da Korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca CHARMIS FASHION može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.
2.6. Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu Šandrić j.d.o.o., CHARMIS FASHION, Varaždinska 1/3, 23 000 Zadar bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je CHARMIS FASHIONu uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe Korisnik mora snositi sam.
2.7. Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Koristimo kolačiće kako bismo vam jamčili najbolje iskustvo na našoj stranici. Nastavkom posjeta ovoj stranici prihvaćate korištenje kolačića.
Pročitaj višeOK